Mer nedanför
Söderhamn
Adrian
Persson

Kompetens

  • Högskoleutbildad inom personlig träning
  • Coachande ledarskap
  • Kost och fysisk aktivitet
  • Träningslära
  • Testmetoder inom fysisk aktivitet och hälsa
  • Anatomi & fysiologi
  • Arbetsfysiologi
  • 13 veckors fältstudier/praktik
Träning, hälsa och att jobba med människor har alltid varit en del av mitt liv. Jag spelar själv innebandy och tror stenhårt på att träning i alla dess former bidrar till ökat välmående. Med fokus på traditionell styrketräning likväl som balans, stabiliserande muskler och variation tar vi tillsammans nästa steg i utvecklingen!

Kontakta mig på 073-211 56 68 eller adrianosp10a@gmail.com