Sportsgym
Publicerat 21 oktober 2019

HIIT STRENGTH V.43-44

Kommande veckors pass!
V43

Tisdag
A. EMOM12
M1: 8 x Goblet Squat
M2: 8 x Burpee Over KB/DB
M3: 8 x KB/DB Snatch

B. Par-WoD
20 x Squat Clean
60 x kCal
16 x Squat Clean
50 x kCal
12 x Squat Clean
40 x kCal
8 x Squat Clean
30 x kCal
4 x Squat Clean
20 x kCal
2 x Squat Clean
AmRap kCal tills alla är klara
RX 60/40

Torsdag
A. Styrka/Teknik 10-8-6-4-2
Snatch/OH Squat

B. TagTeam 25 min
8 x kCal
6 x Boxjump
4 x Pull-Ups
2 x Deadlift

Fredag
A. Styrka/Teknik 16-14-12 osv... Climbing
BB OH Lunges

B. AmRap25
5 x Deadlift @BW
10 x Burpees Over Bar
15 x Box Jump
20 x Air Squat

Söndag
Open 20.3

V44

Tisdag
A. Styrka/Teknik
komplex 5 x climbing
3 x Clean
2 x Front Squat
1 x Jerk

B. TagTeam 25 min
6 x kCal
6 x Deadlifts
6 x Wallball
6 x Abmat Situps

Torsdag
A. Styrka/Teknik 5-5-5-5-5
Hang Power Clean

B. Par-AmRap25
28 x kCal
32 x Thrusters 40/25
20 x KBS 24/16
28 x kCal
32 x Box Jumps
20 x Air Squats
28 x kCal
32 x Wall Ball
20 x Burpees

Fredag
A. Styrka/Teknik
Mini Milko

B. Par-AmRap15
Cash in: 100 x kCal
Resterande tid så många varv som möjligt av:
20 x Burpees Over Dumbell
20 x Dumbell Snatch 20/12
20 x Pull-Ups

Söndag
Open 20.4