Sportsgym
Publicerat 09 september 2019

Hiit Strength V.37-38

Kommande veckors pass!
V37

Tisdag
A. Styrka/Teknik
Clean & Jerk
(Se detta som uppvärmning till B-del)

B. Team-WoD
Chipper in teams of 3
90 x Deadlift
75 x Hang Power Clean
60 x Front Squats
45 x Jerks
30 x Thruster
Varje minut gör alla 5 x Burpees
RX 50/35
TC 30

Torsdag
A. Styrka/Teknik 10-8-6-4-2
Superset;
Press
BB Row

B. Partner WoD
30-20-10
KBS 24/16
AbMat Situps
30-20-10
Wallball
Pushups
30-20-10
kCal
Pullups
30-20-10
Goblet Squat 24/16
BP GTOH 25/15
TC 25

Fredag
A. "Hang in there partner"
EMOM10
5 x Thruster
5 x Burpees
While partner hang from Pullup Bar

B. Five 3-minutes AmRap in 19 minutes
AmRap3
3 x Power Clean 60/40
6 x Pushups
9 x Air Squat
Then rest one minute

V38

Tisdag
A. "The Don" i Par
Par-Chipper
66 x Deadlift 50/35
66 x Box Jump
66 x KBS 24/16
66 x K2E
66 x Situps
66 x Pullups
66 x Thruster 20/15
66 x Wallball
66 x Burpees
66 x Squat Jump
TC 45

B. Om tid finns kör instruktören en bonus-del!

Torsdag
A. E90S. Fem varv av;
5 x Power Clean
Öka fem kilo varje varv

B. Par-Stege
50-40-30-20-10
KBS 24/16
Pushups
TC 15

C. Par-Chipper
80 x Power Snatch 40/25
20 x Burpees
80 x Wallball
20 x Burpees
80 x TTB
20 x Burpees
80 x Devils Press
TC 25

Fredag
A. "The Seven"
Sju varv av;
7 x HSPU
7 x Thrusters 40/25
7 x K2E
7 x Deadlift BW
7 x Burpees
7 x KBS 24/16
7 x Pullups