Sportsgym
Publicerat 12 augusti 2019

Hiit Strength V.33-34

Kommande veckors pass!
V33

Tisdag
A. Styrka/Teknik 10-8-6-4-2
DB Bench Press
DB Snatch

B. Par-WoD
Cash-in; 150 kcal (damer 113, mixat 130)
Sedan tre varv av;
20 x Wallball
20 x KBS 24/16
40 x Burpees
Cash-out; 150 kcal

Torsdag
A. Styrka/Teknik 10-8-6-4-2
Clean & Jerk
Pullups

B. Par-WoD
Tre varv av;
30 x Pushups
10 x Hang Power Clean 50/35
30 x AbMat
10 x Push Press /50/35
30 x DB Snatch 24/16
10 x OH Squat 50/35
30 x KBS 24/16
Sedan AmRap kcal till alla är klara!

V34

Tisdag
A. Teknikträning
Handstand
"False Grip"

B. Tag Team
10 x Air Squat
8 x Slam Ball
6 x Box Jump
4 x Burpee
2 x Kullerbytta

Torsdag
A. Styrka/Teknik 6-5-4-3-2-1
BB OH Squat

B. Chipper
400m Löpning
25 x KBS
25 x Burpees
25 x Air Squat
25 x KB Push Press
800m Löpning
25 x KBS
25 x Burpees
25 x Air Squat
25 x KB Push Press
400m Löpning
RX 24/16