Sportsgym
Publicerat 10 december 2018

HIIT Strength V. 50-51

Kommande veckors pass!
V50

Tisdag
A. Styrka/Teknik 6-6-6-6-6-6
Chins/Pullups
Variera pronerat och supinerat grepp

B. EMOM12
Min 1; Russian Twist
Min 2; Tuck Jumps
Min 3; 30s MC, resten vila

C. EMOM12
Min 1; KB Snatch (alt. DB Snatch)
Min 2; Burpee over KB
Min 3; 30s KBS, resten vila

Torsdag
A. Styrka/Teknik 5-5-5-5-5
BB Burpees (Burpee med skivstången)
Kör 2 & 2 och försök fånga stången djupt

B. Team-Chipper
100 x Deadlift
80 x Hang Power Clean
60 x Front Squat
40 x STOH
20 x Thruster
AmRap Burpee over Bar till alla är klara
RX 50/35
TC25

Fredag
Par-AmRap30
Cardio (600m Run / 900m Row or Ski/ 1,2 mile Assault Bike)
20 x HR Pushups
40 x KBS
60 x Front Squat (öka vikten varje varv)
Ingång RX 40/30

V51

Tisdag
A. EMOM8
Min 1: 40s Burpees
Min 2: 40s Wallball
Halva gruppen börjar med Burpees, halva med Wallball

B. EMOM8
Min 1: 40s Handstand
Min 2: 40s Slamball
Halva gruppen börjar med Handstand, halva med Slamball

B. Par-AmRap20
20 x Front Rack Lunges 50/30
20 x KBSDHP 24/16
20 x Lateral Burpees over Bar
20 x Squat Jump

Torsdag
A. Par-EMOM20 (kör varannan minut)
2 x Power Clean
2 x Front Squat
2 x Push Press
2 x Back Squat
2 x Push Press
RX 50/30

B. Par-AmRap20
Cash-in: Båda gör 25 Burpees
Splitta sedan följande hur ni vill;
60/40 kCal
50 x Air Squat
40 x Pushups
30 x Pullups
20 x Wallball
10 x Superman
Cash-out: Båda gör 25 Burpees när tiden är slut

Fredag
A. Par-WoD
Cash-in, tre varv av;
30 x KBS
30 x Box Jump Over
Sedan;
60 x Pullups
60 x Pushpress 50/35
60 x AbMat Situps
60 x Power Clean 50/35
60 x Air Squat
TC30